about us

ค่าใช้จ่ายและเวลาการรักษา

ค่าใช้จ่ายและเวลาการรักษา

ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-938-9178

 

ราคานี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

 

การรักษา หน่วย ราคา
(บาท)
จำนวนครั้ง ระยะเวลา
(วัน)
การจ่ายเงิน
การจ่ายเงิน
ตรวจสุขภาพช่องปาก วางแผนการรักษา และ ให้คำปรึกษา ครั้ง 200 1 1  
เอ็กซ์เรย์ ฟิล์ม 200 1 1  
พิมพ์ปาก ทั้งปาก 1,000 1 1  
ทันตกรรมป้องกัน
เคลือบหลุมร่องฟัน ซี่ 500 1 1  
เคลือบฟลูออไรด์ ครั้ง 500 1 1  
ทำความสะอาดฟัน
ขูดหินปูนและขัดฟัน (ธรรมดา) ทั้งปาก 800 - 1,500
1 1  
ขูดหินปูนและขัดฟัน (air flow) ทั้งปาก 1,500 - 2,000 1 1  
เกลารากฟัน ซี่ 500
     
ฟอกสีฟัน
ฟอกสีฟันที่คลินิก ครั้ง 6,500 1 1  
ฟอกสีฟันที่บ้าน          
- ถาดฟอกสีฟัน (บน-ล่าง) คู่ 5,500 1 1  
- น้ำยาฟอกสีฟัน 10% - 20 % หลอด 550      
- น้ำยากันเสียวฟัน หลอด 550      
อุดฟัน
วัสดุอมัลกัม ด้าน 550 1 1  
วัสดุสีเหมือนฟัน ด้าน 650 1 1  
อินเลย์ / ออนเลย์
คอมโพสิต ซี่ 4,500 2 - 3 5 - 7 ครั้งแรกจ่าย 75%
เซรามิก ซี่ 15,000 2 - 3 5 - 7
ครอบฟัน และ สะพานฟัน
ครอบฟันเซรามิกผสมโลหะ         ครั้งแรกจ่าย 75%
- โลหะธรรมดา ซี่ 9,500 2 - 3 5 - 7
- โละผสมทอง 2% ซี่ 13,000 2 - 3 5 - 7
- โลหะผสมทอง 50% ซี่ 18,000 2 - 3 5 - 7
- โลหะผสมทอง 76% ซี่ 22,000 2 - 3 5 - 7
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น        
- Empress esthetic ซี่ 10,000 2 - 3 5 - 7
- Empress e-max ซี่ 12,000 2 - 3 5 - 7
- Zirconia ซี่ 15,000 2 - 3 5 - 7
เดือยฟัน        
- โลหะ ชิ้น 4,000 2 5 - 7
- ไฟเบอร์ ชิ้น 3,500 1 5 - 7
Veneer (เคลือบผิวฟัน)
Direct Composite ซี่ 3,000 - 4,000 2 - 3 5 - 7 ครั้งแรกจ่าย 75%
เซรามิก        
- Empress esthetic ซี่ 10,000 2 - 3 5 - 7
- Empress e-max ซี่ 12,000 2 - 3 5 - 7
Esthetics
ปิดช่องว่าง ช่อง 1,500 - 3,000 1 1  
เสริมเขี้ยว ซี่ 1,000 - 1,500 1 1  
ฝังเพชร ชิ้น 1,000 1 1  
รักษารากฟัน
ฟันหน้า ซี่ 4,000 - 4,500
1
1  
ฟันเขี้ยว ซี่ 5,000 - 5,500
1 1  
ฟันกรามน้อย ซี่ 6,000 - 7,000
1
1  
ฟันกรามใหญ่ ซี่ 8,000 - 10,000 1 1
 
ฟันปลอม
ฟันปลอมฐานพลาสติก (ซี่แรก) ชิ้น 3,500 2 - 4 7 - 10 ครั้งแรกจ่าย 50%

ฟันปลอมฐานโลหะ (ซี่แรก) ชิ้น 9,500 3 - 4 7 - 21
ฟันปลอมแบบยืดหยุ่น (ซี่แรก) ชิ้น 5,500 2 - 4 7 - 10
ฟันปลอมทั้งปาก ชิ้น 12,000 4 - 4 14 - 28
เพิ่มฟันซี่ต่อไป ซี่ 500    
ซ่อมฟันปลอม
ซ่อมฐาน ชิ้น 1,000 1 - 2 1 - 5  
เติมฟัน (ซี่แรก)
ซี่ 1,500 1 - 2 5  
เสริมฐาน ชิ้น 1,000 1 1  
ถอนฟันและผ่าฟันคุด
ถอนฟันธรรมดา ซี่ 800 - 1,000 1 1  
ผ่าฟันคุด ซี่ 2,000 - 3,500 1 1  
รากฟันเทียม
รากฟันเทียม และครอบฟัน
ซี่ เริ่มต้น 50,000 3 - 4   ครั้งแรกจ่าย 50%
จัดฟัน
เครื่องมือติดแน่นแบบโลหะ
35,000      
เครื่องมือติดแน่นแบบเซรามิดสีเหมือนฟัน   60,000      
เครื่องมือติดแน่นแบบ Damon   80,000      
จัดฟันถอดได้แบบใส (Invisalign®)
65,000 - 150,000      
หมุดยึดเครื่องมือจัดฟัน ชิ้น 3,000      
เครืองมือคงสภาพฟัน (Retainer) ชิ้น 2,000 2 5  
แผ่นยางกันกัดฟัน ชิ้น 3,000  2 5  

 

ลิขสิทธิของ คลินิกทันตกรรม Dental Life 2561