about us

Services

เคลือบผิวหน้าฟัน (วีเนียร์)

การทำวีเนียร์ (แปะฟันขาว) สามารถใช้แก้ไขความผิดปกติของรูปร่างฟัน สีฟัน และการเรียงตัวของฟัน ให้สมบูณ์แบบ โดยใช้การปิดผิวหน้าฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน สามารถทำได้ด้วยวัสดุ 2 ประเภท ได้แก่

1. คอมโพสิทเรซิน (Resin Composite Veneer) เป็นวัสดุเดียวกับที่ใช้อุดฟัน

 • ความสวยงามเทียบเท่าหรือใกล้เคียงฟันธรรมชาติ
 • มีความแข็งแรงน้อยกว่า แต่ค่าใช้จ่ายถูกกว่าประเภทเซรามิก
 • วัสดุมีอายุการใช้งานสั้นต้องได้รับการเปลี่ยนวัสดุใหม่
 • สามารถซ่อมแซมบางส่วนได้ไม่จำเป็นต้องทำใหม่ทั้งหมด
 • สีของวัสดุเปลี่ยนไปตามอายุการใช้งานดูดสีและกลิ่นจากอาหาร

2. เซรามิก (Ceramic Veneer) โดยมีการกรอแต่งผิวเคลือบฟันในปริมาณที่น้อยมากเพื่อนำวัสดุสีเหมือนฟันมาติดกับผิวด้านหน้าฟัน

 • ความสวยเงางามเทียบเท่าฟันธรรมชาติ
 • มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า
 • แข็งแรงและทนต่อการแตกหักสูงสึกกร่อยยาก
 • ใช้ระยะเวลา 2-3 อาทิตย์ในการทำ
 • ไม่ดูดสีกลิ่นจากการรับประทานอาหารชากาแฟน้ำอัดลมและบุหรี่
 • หากวัสดุแตกหักจะซ่อมแซมยากอาจจะต้องทำใหม่
 • สวยงามตลอดอายุการใช้งาน

Q: ขั้นตอนในการทำเคลือบผิวหน้าฟันมีอะไรบ้าง

A: เริ่มจากการกรอแต่งฟัน เพียงเล็กน้อยเท่านั้น และทำการพิมพ์ฟัน จากนั้นแบบพิมพ์ฟันจะถูกส่งไปยังห้องแลป เพื่อประดิษฐ์ชิ้นงาน เพื่อได้ชิ้นงานกลับมาจะนำมายึดติดแน่นกับฟันของคนไข้ ด้วยวิธีพิเศษ และได้ความสวยงามเหมือนฟันธรรมชาติ

Q: ประโยชน์ที่ได้จากการทำเคลือบผิวฟัน

A: มีการเสียเนื้อฟันน้อยกว่า เมื่อเทียบกับการทำครอบฟัน มีความแข็งแรง ทนทาน และสวยงามเหมือนฟันธรรมชาติ เป็นทางเลือกที่ดี สำหรับผู้ที่ต้องการแก้ปัญหาเรื่องความสวยงามบริเวณฟันหน้า เช่น การเรียงตัวที่ไม่สวย มีช่องว่างระหว่างฟัน หรือฟันมีสีคล้ำ

Q: การทำเคลือบผิวฟันช่วยแก้ปัญหาเรื่องใดได้บ้าง

A:

 • ปิดช่องว่างระหว่างฟันหน้าหลายๆซี่ ที่ห่างกันเพียงเล็กน้อย
 • รูปร่างฟันที่ผิดปกติ
 • ฟันที่มีสีเข้มผิดปกติที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการฟอกสีฟัน
 • ฟันที่เรียงตัวผิดปกติไม่มาก
 • ฟันแตกหัก หรือ บิ่น

Q: ข้อดีของเคลือบผิวฟัน

A:

 • ให้ความสวยงามเหมือนฟันธรรมชาติ
 • คราบต่างๆ จะไม่ติดบนเคลือบผิวฟัน
 • สามารถเลือกสีของฟันที่ต้องการได้
 • เลือกรูปร่างฟันที่ต้องการได้

Q: หลังจากทำเคลือบผิวฟันแล้วต้องดูแลรักษาอย่างไรบ้าง

A: ดูแลรักษาเหมือนฟันธรรมชาติตามปกติ คือ การแปรงฟัน ใช้ไหมขัดฟัน รวมถึงการพบทันตแพทย์เพื่อขูดหินปูนและตรวจฟันตามปกติ นอกจากนั้นควรระวัง นิสัยผิดปกติเช่น กัดเล็บ นอนกัดฟัน หรือชอบกัดของแข็งๆด้วยฟันหน้า ก็สามารถทำให้เกิดความเสียหายกับเคลือบผิวฟันที่ทำไปได้ จึงควรเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น

ระยะเวลาในการทำวีเนียร์

ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่ใช้และจำนวนซี่ฟันที่ทำซึ่งโดยทั่วไปมักใช้ระยะเวลาการรักษาประมาณ 2 ครั้งครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่ง

Copyright Dental Life 2011 - 2019