about us

Services

Dental Implant

ทันตกรรมรากฟันเทียม คือการทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป โดยการฝังวัสดุที่มีรูปร่างคล้ายรากฟันลงไปในกระดูกขากรรไกร เพื่อช่วยให้ฟันปลอมภายในช่องปากทั้งชนิด ถอดได้และติดแน่น สามารถยึดเกาะได้ดี

ข้อดีของรากเทียม

  1. ยิ้มด้วยความมั่นใจ เชื่อมั่นในตนเอง และมีบุคลิกภาพที่ดี
  2. รับประทานอาหารได้ทุกชนิดที่ชื่นชอบ
  3. พูดชัดเป็นธรรมชาติ
  4. เพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยวอาหาร
  5. รักษาเนื้อฟันข้างเคียงไว้ได้ ไม่ต้องกรอฟันเพื่อทำสะพานฟัน
  6. รักษากระดูกบริเวณโดยรอบรากเทียมไว้ได้ในระยะยาว

ขั้นตอนการทำรากเทียม

นัดครั้งที่ 1
ทันตแพทย์จะทำการ x-ray เพื่อประเมินความหนาของกระดูกขากรรไกร วางแผนการรักษารากฟันเทียม และการรักษาอื่นๆในช่องปากก่อนการฝังรากฟันเทียม

นัดครั้งที่ 2
ขั้นตอนการฝังรากเทียม จะทำการผ่าตัดเพื่อฝังรากเทียมลงในกระดูก และเย็บปิดแผล และหลังจากนั้น 7-10 วันจะนัดมาตัดไหม และรอเวลาเพื่อให้แผลหายและรากฟันเทียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกรประมาณ 2-3 เดือน

นัดครั้งที่ 3
ทันตแพทย์จะทำการต่อเดือยรองรับครอบฟันหรือฟันปลอม และทำการพิมพ์ปากเพื่อส่งให้ Lab ทำครอบฟันหรือฟันปลอม และนัดใส่ครอบฟัน หรือฟันปลอม

ทันตแพทย์จะนัดกลับมาตรวจเช็คทุก 1,2 และ6 เดือน

การดูแลรักษา

สามารถดูแลรักษาสุขภาพช่องปากและฟันได้เหมือนการดูแลตามปกติ และควรพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจำ

ระยะเวลาการทำรากฟันเทียม

ขึ้นอยู่กับลักษณะของกระดูกและบริเวณที่จะฝังรากฟันเทียมทันตแพทย์จะพิจารณาเป็นกรณีเพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสม

Copyright Dental Life 2011 - 2019