about us

Services

ครอบฟัน

การทำครอบฟันเป็นการบูรณะและป้องกันฟันที่ได้รับความเสียหาย แตกหัก หรือได้ผ่านการรักษารากฟันมาแล้ว โดยจะทำการครอบฟันซี่นั้นด้วยวัสดุประเภทต่างๆ เพื่อให้ฟันมีรูปร่างและประสิทธิภาพการใช้งานได้ดีเหมือนเดิม ฟันที่ใช้ในการครอบฟันทำจากวัสดุเซรามิก ซึ่งมีสีใกล้เคียงฟันจริงมาก จึงทำให้คงภาพลักษณ์และความมีเสน่ห์ดังเดิม

ประเภทของการครอบฟัน

  1. ครอบฟันแบบเซรามิกผสมโลหะ: มีลักษณะที่ด้านในเป็นโครงโลหะ เคลือบผิวด้านนอกด้วยเซรามิกสีเหมือนฟัน
  2. ครอบฟันแบบเซรามิกล้วน จะมีความใส สวยงาม เหมือนฟันธรรมชาติ
  3. ครอบฟันโลหะล้วน เป็นชนิดที่มีความแข็งแรงและทนทานมากที่สุด เนื่องจากไม่มีการบิ่นหรือแตก

ระยะเวลาในการทำครอบฟัน

ใช้เวลาในการทำ 2-3 ครั้ง โดยครั้งแรกจะเป็นการกรอฟันและพิมพ์ปากสำหรับทำครอบฟัน คนไข้จะได้ครอบฟันชั่วคราวใส่กลับไป ใช้เวลาในการทำประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง ครั้งที่ 2จะเป็นการใส่ครอบฟันจริง ใช้เวลาประมาณ 30นาที - 1 ชั่วโมง

Copyright Dental Life 2011 - 2019