about us

บริการต่างๆ

อุดปิดช่องว่าง (ฟันห่าง)

สามารถรักษาได้ด้วยการอุดฟัน โดยใช้วัสดุคอมโพสิตเรซินที่มีสีเหมือนฟัน ช่วยเพิ่มบุคลิกและความมั่นใจในรอยยิ้ม

หากช่องว่างมีความกว้างเกินไป การอุดฟันด้วยวิธีนี้จะทำให้รูปร่างของฟันดูกว้างกว่าความเป็นจริง ไม่ได้สัดส่วนไม่สวยงาม และอาจทำให้เกิดเหงือกอักเสบใต้บริเวณที่อุดตามมา หากดูแลทำความสะอาดได้ไม่ดี

ระยะเวลาในการอุดปิดช่องว่าง

ขึ้นอยู่กับลักษณะของฟันโดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 30 นาที-1ชั่วโมง

ลิขสิทธิของ คลินิกทันตกรรม Dental Life 2554 - 2562