about us

บริการต่างๆ

ฟันปลอมถอดได้บางส่วน

ฟันปลอมถอดได้ มีลักษณะที่ผู้ป่วยต้องถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดหลังรับประทานอาหาร

โดยมีลักษณะของโครงฟันปลอม 3 แบบ

  1. ฟันปลอมฐานพลาสติก เหมาะสำหรับเป็นฟันปลอมชั่วคราว หรือมีฟันหายไปไม่มาก มีความหนาของฐานพลาสติก อาจทำให้เกิดความรำคาญในช่วงแรก
  2. ฟันปลอมฐานยืดหยุ่น ทำจากพลาสติกที่ยืดหยุ่นได้ เหมาะสำหรับทดแทนฟัน 1-2 ซี่
  3. ฟันปลอมฐานโลหะ มีความแข็งแรง ยึดเกาะฟันได้ดี ใช้เคี้ยวอาหารได้ดี มีความบางกว่าฟันปลอมฐานพลาสติก สามารถใช้งานได้นาน

ระยะเวลาในการทำฟันปลอม

ขึ้นกับจำนวนฟันที่หายไปของคนไข้ โดยทั่วไปใช้เวลาในการทำ 2-4 ครั้ง

ลิขสิทธิของ คลินิกทันตกรรม Dental Life 2554 - 2562