about us

บริการต่างๆ

จัดฟันแบบโลหะ

เป็นการจัดฟันแบบติดแน่น โดยเครื่องมือทำจากวัสดุโลหะ มีการปรับเครื่องมือการเคลื่อนที่ของฟันด้วยการเปลี่ยงยางทุกเดือน

เหมาะกับคนไข้ทั่วไป, ไม่มีปัญหาเรื่องการมองเห็นเครื่องมือจัดฟัน และผู้ที่ต้องการสีสันของยาง

ระยะเวลาในการจัดฟัน

ขึ้นอยู่กับลักษณะของฟัน โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 2 ปี

ลิขสิทธิของ คลินิกทันตกรรม Dental Life 2554 - 2562