about us

บริการต่างๆ

จัดฟันแบบเซรามิก

เป็นการจัดฟันแบบติดแน่น โดยเครื่องมือเป็นเซรามิก มีลักษณะใส ทำให้มองเห็นเครื่องมือจัดฟันไม่ชัดเจนมากนัก มีการปรับเครื่องมือการเคลื่อนที่ของฟันด้วยการเปลี่ยงยางทุกเดือน เช่นเดียวกับการจัดฟันแบบโลหะ

เหมาะกับคนไข้ที่ไม่ต้องการให้เห็นเครื่องมือจัดฟันจัดเจนมากนัก มีความสวยงาม

ระยะเวลาในการจัดฟัน

ขึ้นอยู่กับลักษณะของฟัน โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 2 ปี

ลิขสิทธิของ คลินิกทันตกรรม Dental Life 2554 - 2562