about us

บริการต่างๆ

จัดฟันแบบดามอน

เป็นการจัดฟันแบบติดแน่น โดยเครื่องมือมีลักษณะเป็นบานพับ มีให้เลือกทั้งแบบโลหะ และเซรามิกใส ไม่ต้องมีการใส่ยางเพื่อใช้ในการเคลื่อนฟัน ทำให้ใช้เวลาในการจัดฟันน้อยกว่า, เจ็บน้อยกว่า และลดโอกาสที่ต้องถอนฟัน

เหมาะกับคนไข้ทั่วไป. ที่ต้องการใช้เวลาในการจัดฟันน้อยลง

ระยะเวลาในการจัดฟัน

ขึ้นอยู่กับลักษณะของฟัน โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 1.5 ปี

ลิขสิทธิของ คลินิกทันตกรรม Dental Life 2554 - 2562