about us

บริการต่างๆ

จัดฟันแบบใสถอดได้ (Invisalign)

เป็นการจัดฟันแบบใสถอดได้ ออกแบบโดยระบบคอมพิวเตอร์ 3 มิติ คนไข้สามารถเห็นผลการรักษาได้ทันทีก่อนเริ่มจัดฟัน สามารถถอดออกเพื่อรับประทานอาหารและแปรงฟันได้ ทำให้มีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่มีปัญหาเรื่องเครื่องมือบาดกระพุ้งแก้ หรือเครื่องมือหลุด รักษาความสะอาดได้ง่าย มีความสวยงาม จัดฟันเสร็จได้ในเวลาที่รวดเร็วกว่าการจัดฟันปกติ 6-1ปี และไม่ต้องมาพบทันตแพทย์ทุกเดือน

สำหรับคนไข้ที่เคยจัดฟันมาแล้ว และฟันมีการล้มซ้อนกัน สามารถใช้การจัดฟันแบบใสแก้ไขได้ด้วยระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

เหมาะสำหรับคนไข้ที่ไม่ต้องการให้เห็นเครื่องมือจัดฟันเลย ต้องการความรวดเร็วในการจัดฟัน และเจ็บน้อยกว่า สามารถดูแลรักษาความสะอาดได้ง่าย และไม่สามารถเดินทางมาพบทันตแพทย์ได้ทุกเดือน

ระยะเวลาในการจัดฟัน

ขึ้นอยู่กับลักษณะของฟัน โดยทั่วไปใช้เวลาเริ่มต้นประมาณ 3 เดือน

ลิขสิทธิของ คลินิกทันตกรรม Dental Life 2554 - 2562