about us

บริการต่างๆ

ทันตกรรมรักษารากฟัน

ในฟันแต่ละซี่จะประกอบด้วย เส้นเลือดและเส้นประสาทเล็กๆมากมายมาเลี้ยงฟัน เนื้อเยื่อที่มีชีวิตเหล่านี้เรียกโดยรวมว่า "โพรงประสาทฟัน" (Pulp chamber) จะเป็นส่วน เมื่อโพรงประสาทฟันหรือคลองรากฟันเกิดการติดเชื้อ,เสียหาย หรือถูกทำลายจนตายไป โดยมีสาเหตุจากฟันผุ หรืออุบัติเหตุ ทำให้มีอาการปวดฟัน เกิดการอักเสบและมีฝีหรือถุงหนองที่ปลายรากฟันร่วมด้วย

การรักษารากฟัน เป็นการทำความสะอาดคลองรากฟันโดยการกำจัดเนื้อเยื่อโพรงประสาทฟันที่มีการอักเสบ ติดเชื้อ หรือตายออกไป และอุดปิดคลองรากฟันด้วยวัสดุพิเศษสำหรับอุดคลองรากฟัน เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแทรกซึมเข้าไปในคลองรากฟันได้อีก โดยที่ยังสามารถเก็บฟันซี่ดังกล่าวไว้ใช้งานได้ตามปกติ

ระยะเวลาในการรักษารากฟัน

ทางคลินิกให้บริการการรักษารากฟันแบบครั้งเดียวเสร็จ (ให้ผลการรักษาเหมือนการรักษาแบบหลายครั้ง) ใช้เวลาประมาณ 30 นาที - 1 ชั้วโมง

Q: ขั้นตอนการนัดรักษารากฟัน

A: คนไข้ต้องเข้ามาตรวจ xray ฟันที่ต้องการรักษารากฟัน ว่ายังสามารถบูรณะด้วยครอบฟันหลังการรักษารากฟันได้หรือไม่ ถ้าคนไข้มีฟิล์มอยู่แล้วสามารถส่งเข้ามาให้ทางคลินิกได้เลยค่ะ

Q: ทำไมถึงทำครั้งเดียวเสร็จ ต่างยังไงกับแบบเดิมที่ต้องไปพบทันตแพทย์หลายครั้ง

A: ทันตแพทย์เฉพาะทางเรื่องการรักษารากฟันของทางคลินิก มีความชำนาญมากในการรักษารากฟันค่ะ มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี มีอุปกรณ์เครื่องมือพิเศษ และสามารถทำงานเสร็จได้ใน 1 ชั่วโมงค่ะ (มีผลการรักษาก่อน-หลังเปรียบเทียบให้ดูค่ะ)

ลิขสิทธิของ คลินิกทันตกรรม Dental Life 2554 - 2562