about us

บริการต่างๆ

ยกโพรงอากาศ (Sinus Lift)

บริเวณปลายรากฟันของฟันกรามน้อย จนถึงฟันกรามใหญ่ ที่ขากรรไกรบ จะมีโพรงอากาศขนาดใหญ่ เมื่อผู้ป่วยสูญเสียฟันบริเวณนี้ไป จะทำให้มีการย้อยของโพรงอากาศลงมา ให้ทำมีปริมาณกระดูกไม่เพียงพอต่อการฝังรากฟันเทียม จึงต้องมีการผ่าตัดเพื่อยกโพรงอากาศและเติมกระดูกเพิ่ม โดยสามารถทำได้ทั้งแบบ เปิดด้านข้าง หรือเปิดผ่านสันเหงือกระหว่างการฝังรากฟันเทียม

ระยะเวลาในการปลูกกระดูก

ขึ้นกับความยาก-ง่าย ตำแหน่ง และปริมาณของ โพรงอากาษที่ต้องยกและกระดูกที่ต้องเสริมเพิ่ม โดยทั่วไปใช้เวลาประมาณ 30 นาที - 1 ชั่วโมง

ลิขสิทธิของ คลินิกทันตกรรม Dental Life 2554 - 2562