about us

บริการต่างๆ

ยางกันกัดฟัน (Night Guard)

มีลักษณะเป็น ยาง นิ่ม (สามารถเลือกสีได้) ใส่ในฟันบนหรือฟันล่าง เฉพาะเวลานอนตอนกลางคืน หรือเล่นกีฬา เพื่อป้องกันการสึกของฟัน

ระยะเวลาการทำยางกันกัดฟัน

ใช้ระยะเวลาในการทำ 2 ครั้ง (หลังจากพิมพ์ปาก รอรับชิ้นงานประมาณ 3-5 วัน)

ลิขสิทธิของ คลินิกทันตกรรม Dental Life 2554 - 2562